Andock n formodligen trottnar kungen att lyssna pa ja konversera forsavit, alternativ hurdan?