ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

Η εκπαίδευση στο ψαροτούφεκο σύμφωνα με τα πρότυπα του εκπαιδευτικού οργανισμού SPEARFISHING INSTRUCTORS INTERNATIONAL είναι μονόδρομος για να βελτιώσει κανείς τις ικανότητές του. Είναι μονόδρομος, επίσης, για όλους όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο να διδάσκουν υποβρύχιο κυνήγι και να πιστοποιηθούν ως Επαγγελματίες Εκπαιδευτές!

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Discover Spearfishing (*)

Απευθύνεται σε ήδη πιστοποιημένους Ελεύθερους Δύτες Επιπέδου 2 (**), οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν για τον απαραίτητο εξοπλισμό, τις αρχές, τη φιλοσοφία, και τις βασικές τεχνικές του ψαρέματος με μία ανάσα.

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 1 ημέρα, θεωρία και μάθημα στη θάλασσα

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Advanced Spearo (**)

Για ελεύθερους δύτες που έχουν ήδη κάποια βασική εμπειρία, δεξιότητες και γνώσεις πάνω στο υποβρύχιο κυνήγι και επιθυμούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Ένας πιστοποιημένος SII Advanced Spearo διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για ασφαλές και αποτελεσματικό υποβρύχιο κυνήγι, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνική για οποιοδήποτε είδος ψαριού, ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες καταδύεται.

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 3 ημέρες, θεωρία, μαθήματα σε πισίνα και θάλασσα

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Master Spearo (***)

Για πιστοποιημένους SII Υποβρύχιους Κυνηγούς Επιπέδου 2 (**) ή για ελεύθερους δύτες με τα κατάλληλα προσόντα (απαιτείται προηγουμένως συμμετοχή σε πρόγραμμα αξιολόγησης Cross Staging για τον προσδιορισμό επιπέδου ικανοτήτων και απόδοσης). Ένας πιστοποιημένος SII Master Spearo διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για ασφαλές και αποτελεσματικό βαθύ υποβρύχιο κυνήγι και μπορεί να επιχειρεί για μεγαλύτερα και ποιοτικότερα θηράματα.

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 5 ημέρες, θεωρία, μαθήματα σε πισίνα και θάλασσα (πραγματικές συνθήκες σε σκάφος)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Spearfishing Instructor

Απευθύνεται σε πιστοποιημένους SII Υποβρύχιους Κυνηγούς Επιπέδου 3 (***) ή προτεινόμενους Εκπαιδευτές Ελεύθερης Κατάδυσης ή Πρωταθλητές/Αθλητές  αγωνιστικού ψαροτούφεκου. Ο πιστοποιημένος SII Spearfishing Instructor διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα ώστε να μπορεί να διδάξει και να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά όλα τα επίπεδα υποβρυχίου κυνηγίου ψυχαγωγικού χαρακτήρα (recreational spearfishing levels).

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 7 ημέρες, θεωρία, μαθήματα σε πισίνα και θάλασσα (πραγματικές συνθήκες σε σκάφος)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Head Spearfishing Instructor

Απευθύνεται στους SII Spearfishing Instructors που έχουν συγκεκριμένο επίπεδο εμπειρίας και έχουν πιστοποιήσει πάνω από 120 υποβρύχιους κυνηγούς. Ο υποψήφιος SII Head Spearfishing Instructor πρέπει να επιτύχει όχι μόνο σε συγκεκριμένα τεστ απόδοσης αλλά και στην υποχρεωτική τελική γραπτή αξιολόγηση.

O SII Head Spearfishing Instructor θα μπορεί να:

1. οργανώνει ITC (Instructor Training Course) και να εκπαιδεύει SII Spearfishing Instructors Επαγγελματικού Επιπέδου 1 με την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον ενός εκ των δύο μελών του Συμβουλίου Εκπαιδευτών της SII.

2. οργανώνει (ή και να συμμετέχει σε) εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με όλα τα Εξειδικευμένα Προγράμματα Ψαροτούφεκου (Spearfishing Personal Training & Specialty Programs) της SII, καθώς και σεμινάρια εκπαίδευσης για το Αγωνιστικό Ψαροτούφεκο (Competitive Spearfishing Training) της SII.

3. συμβουλεύει και να προτείνει πιθανούς υποψηφίους Spearfishing Instructors Επαγγελματικού Επιπέδου 1 στο Συμβούλιο Εκπαιδευτών της SII.

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 2 ημέρες, θεωρία, μαθήματα σε πισίνα και θάλασσα (πραγματικές συνθήκες σε σκάφος)