ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ: Πόσα ψάρια βλέπεις;

Μια μικρή βοήθεια: Διαφορετικά είδη ψαριών έχουν διαφορετικά σχήματα και μεγέθη νηκτικής κύστης, γι’ αυτό και το κάθε είδος ανακλά τις ηχητικές συχνότητες με διαφορετικό τρόπο.

Ακόμα αναρωτιέσαι;

Οι σύγχρονοι ψαροκυνηγοί που είναι εξοικειωμένοι με το βυθόμετρο έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να εντοπίζουν τα ψάρια, αλλά και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη αυτών.

Πώς ακριβώς λειτουργεί το βυθόμετρο;

Μελετώντας την αποτύπωση της ηχητικής επιστροφής στην οθόνη, ο σύγχρονος υποβρύχιος κυνηγός έχει πλέον τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη “ηχητική υπογραφή”, το σχήμα δηλαδή της αψίδας που αντιστοιχεί σε κάθε είδος αλιεύματος.

Freedive Greece

Freedive Greece grew out of the passion of a few avid Champions, Freediving and Spearfishing Instructors, who are intent on making it possible for anyone to learn how to freedive and spearfish.