ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές και επιστημονικοί συνεργάτες της Ακαδημίας Ελεύθερης Κατάδυσης της Freedive Greece παρέχουν όλες τις πρωτοποριακές τεχνικές προπονητικής εκπαίδευσης αλλά και τις απαιτούμενες οδηγίες προκειμένου να εξελιχθείς με άνεση και ασφάλεια στο σπορ.

Οι επαγγελματίες της Freedive Greece διδάσκουν ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο καθιστά την Ελεύθερη Κατάδυση προσιτή σε όλους και εγγυάται σωματική και ψυχική ευεξία.

Επικοινώνησε μαζί μας για να επιλέξεις το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σου ταιριάζει!

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Discover Freediving (*)

Απευθύνεται σε όσους λατρεύουν τη θάλασσα και επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις δεξιότητες, τη γνώση, τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, την κατάλληλη τεχνική Ελεύθερης Κατάδυσης και, ειδικότερα, την ευχαρίστηση για ασφαλή επαφή με τον υποβρύχιο κόσμο.

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 1 ημέρα, θεωρία και μάθημα στη θάλασσα.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Open Water Freediver (**)

Για αρχάριους ελεύθερους δύτες που επιθυμούν να μάθουν τη βασική θεωρία και τις τεχνικές του αθλήματος.

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 7 ημέρες, θεωρία και μαθήματα σε πισίνα και θάλασσα.

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Advanced Freediver (***)

Για πιστοποιημένους Ελεύθερους Δύτες Επιπέδου 2 (**) οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν σε προχωρημένες τεχνικές ώστε να καταδύονται βαθύτερα με άνεση και ασφάλεια.

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 12 ημέρες, θεωρία και μαθήματα σε πισίνα και θάλασσα.

ΕΠΙΠΕΔΟ 4: Master Freediver (****)

Για Ελεύθερους Δύτες Επιπέδου 3 (***) με πιστοποίηση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (CPR) σε ισχύ. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, ουσιαστικά απευθύνεται σε προχωρημένους Ελεύθερους Δύτες ή αθλητές Ελεύθερης Κατάδυσης που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εξίσωση των πιέσεων και σε προχωρημένες τεχνικές αντιμετώπισης κινδύνων.

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 2 εβδομάδες, θεωρία και μαθήματα σε πισίνα και θάλασσα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Freediving Instructor

Για πιστοποιημένους Ελεύθερους Δύτες Επιπέδου 4 (****) ή προτεινόμενους Πρωταθλητές/Επαγγελματίες της Ελεύθερης Κατάδυσης. Ένας πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ελεύθερης Κατάδυσης Επιπέδου 1 θα είναι κατάλληλος να εκπαιδεύει αποτελεσματικά και να διδάσκει όλα τα επίπεδα Ελεύθερης Κατάδυσης ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 7 ημέρες, θεωρία και μαθήματα σε πισίνα και θάλασσα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Head Freediving Instructor

Απευθύνεται σε πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Ελεύθερης Κατάδυσης Επιπέδου 1 που έχουν συγκεκριμένο επίπεδο εμπειρίας και έχουν πιστοποιήσει πάνω από 120 Ελεύθερους Δύτες. Ο υποψήφιος Head Freediving Instructor πρέπει να επιτύχει όχι μόνο σε συγκεκριμένα τεστ απόδοσης αλλά και στην υποχρεωτική τελική γραπτή αξιολόγηση.

O Head Freediving Instructor θα μπορεί να:

1. Οργανώνει ένα IC (Instructor Course) και να εκπαιδεύει Freediving Instructors Επαγγελματικού Επιπέδου 1 με την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον ενός εκ των δύο μελών του Συμβουλίου Εκπαιδευτών της Freedive Greece.

2. Οργανώνει (ή και να συμμετέχει σε) εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με όλα τα Εξειδικευμένα Προγράμματα Ελεύθερης Κατάδυσης (Freediving Personal Training & Specialty Programs) της Freedive Greece, καθώς και σεμινάρια εκπαίδευσης για την Αγωνιστική Ελεύθερη Κατάδυση (Competitive Freediving Training) της Freedive Greece.

3. Συμβουλεύει και να προτείνει πιθανούς υποψηφίους Freediving Instructors Επαγγελματικού Επιπέδου 1 στο Συμβούλιο Εκπαιδευτών της Freedive Greece.

Διάρκεια κύκλου μαθημάτων: 2 ημέρες, θεωρία, μαθήματα σε πισίνα και θάλασσα